Svenska Pensionärsgillet i Hangö

Välkommen med  i vår förening.

Vi är politiskt obundna och trivs med att träffas i informella former två gånger i månaden i Astreas matsal vid Berggatan kl. 15.00 om ej annat meddelats.