Svenska Pensionärsgillet i Hangö

Svenska Pensionärsgillet i Hangö rf

Ordförande:
 Stig Sundberg
  stig.sundberg(at)myhome.fi
 040-704 2086

Vice ordförande:

Yrjö Sahlstedt

ykisahlstedt(at)outlook.com

040 763 4561

Sekreterare:
 Kerstin Lundqvist
 kerstin.lundqvist(at)pp.inet.fi
 040-5528808

Kassör:
 Margareta Sommardahl
 tetti.sommardahl(at)brev.fi
 040-572 3217

Styrelsemedlemmar:

 Kerstin Söderlund. medlemssekr.
 kerstin.soderlund(at)pp.inet.fi

040 748 2313

Marianne Lundin

040 835 0571

manne.lundin(at)gmail.com

 Reseledare:
 Margareta Sommardahl

Harald Friman  045 3210 5511

Medlemsansvarig:
Kerstin Söderlund
 

 

OBS! E-postadresserna är skrivna så att de inte ska hittas av robotar som skickar skräppost. Ersätt (at) med det normala @ då du kopierar e-postadresserna.