Svenska Pensionärsgillet i Hangö

 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR VÅREN 2020

14 januari
Teaterföreställning ”Allt som är underbart”. Bengt Österlund.
Astrea kl.

28januari
Bilder från resa till Skottland, Stybbe och Göran.
Astrea kl. 15.00

11 februari         
Västnyländsk arkitektur med tonvikt på Hangö, Yki Sahlstedt.
Astrea kl.15.00

25 februari
Ärtsoppslunch på HSF kl. 13.00

10 mars
Vårmöte. Medlemmar som önskar få extra ärenden behandlade bör meddela styrelsen inom januari månad.
Astrea kl.15.00 

24 mars  TRÄFFEN INHIBERAD
Föredrag. Kanslichef Lasse Tallqvist
Astrea kl. 15.00

14 april   TRÄFFEN INHIBERAD
Turismen i Hangö. Turistchef Jon Lindström.
Astrea kl. 15.00

28 april    TRÄFFEN INHIBERAD          
Aktuellt från Äldrerådet.
Astrea kl. 15.00

12 maj     LUNCHEN INHIBERAD
Lunchutfärd. Fyra vindarna eller Casino.

26 maj     RESAN INHIBERAD
Resa till Tallinn eller Haapsalu 

Juni         FESTEN INIBERAD
Sommarfest.